New items
Rzemiosło : stan i zmiany w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym = Craftsmanship : condition and changes in the local, regional and international dimension
Skala i charakter imigracji z Ukrainy w województwie opolskim : studium społeczno-ekonomiczne
Francuska 12 : kalendarium działalności Domu Oświatowego na łamach "Polonii" i "Polski Zachodniej" (11 listopada 1934 - 1 września 1939 roku)
Częstochowskie kościoły wobec systemów totalitarnych 1939-1989
Słownik biograficzny oławskich Kresowian : szkice o ludziach i czasach